MŮJ VZESTUP 

vždy přidávám videa pod sebe a na YouTube- tak vždy sledujte a koukejte na nové přidané videa tak, že rolujte zde na webu níže dolů, kde jsou nová a nová videa.
💜ARKTURIÁNI💜


Arkturiáni jsou pokročilá "pozitivní" mimozemská rasa, která pomáhá lidstvu v této době globálního vzestupu. Učí, že klíčovou ingrediencí k posunu do 5D je láska. Všechny nižší frekvence jako strach, vina, stud,  musí být uvolněny a transformovány. 

Arkturiáni jsou přítomni v naší Sluneční soustavě, aby nám pomohli udělat důležitý posun ve vědomí.

Existují v 5D až 9D, někteří dokonce 12D.

Arkturiáni učí, že nejpodstatnější složkou pro život v páté dimenzi je láska

Negativismus, strach a vina musí být překonány a vyměněny za světlo a lásku.


Arkturiáni pracují v úzkém spojení s na nebe vzestoupivšími mistry, které nazývají Bratrstvo všeho(tj. Brotherhood of the All). Také úzce spolupracují s tím, o čem se zmiňují jako o Galaktickém velitelství (tj. Galactic Command). Arkturiáni cestují vesmírem ve svých lodích, jež jsou jedněmi z nejmodernějších v celém vesmíru. Jedním z důvodů, proč Země ještě nebyla napadena bojechtivými negativními mimozemšťany, je strach těchto civilizací z vyspělých lodí Arkturiánů. Jejich lodě jsou supermoderní technologií, daleko za vším, co jsem dosud zmínil. Jedna z vesmírných lodí kroužících kolem Země se nazývá Athéna (tj. Starship Athena), podle řecké bohyně.

Arkturiánská společnost je vedena staršími, kteří jsou lidmi Arkturu ctěni za své pokročilé vědomosti, moudrost a mimořádně vysoké vibrační frekvence. Čím vyšší je vibrační frekvence, tím blíže je člověk ke světlu nebo duchu či Bohu (podle mimozemšťanů Plejáranů lze použít i lepší výraz než slovo "Bůh", a to pojem "Tvoření" - pozn. red.).

Arkturiáni jsou fyzicky malé postavy, asi 90 až 120 cm - a štíhlí. Vypadají navzájem velmi podobně, z čehož jsou šťastní, neboť se tím maže malichernost porovnávání vzhledu, která je ve společnosti pozemských lidí převládající.

Arkturiáni jsou nejvíce milující a nejméně kritičtí lidé, jaké si můžete představit.

  • Mají velké, do mandle tvarované oči. (Autor má asi na mysli, že jejich oči jsou sice mandlového tvaru ale jinak lidského typu - pozn. red.)
  • Mají pouze tři prsty.
  • Mají schopnost pohybovat objekty svou myslí a jsou zcela telepatičtí.

Jejich zdrojem výživy je perlivá tekutina, která vysoce vitalizuje jejich celou bytost.

Jejich oči jsou  modré. Jejich hlavním orgánem vidění je vlastně jejich telepatická přirozenost, nikoli jejich fyzické oči. Jejich sluch dokonce přesahuje jejich vlastnost telepatie. 

Mají také velkou schopnost vnímat hřbetem svých hlav - zezadu hlavy.

Průměrná délka jejich života je 350 až 400 let.


Jejich vysoce vyvinutá duchovní podstata jim umožňuje vyhnout se stárnutí, protože mají schopnost překračovat čas a prostor. Ukončí svůj život, když vyprší smlouva, kterou uzavřeli na svou existenci. Na Arkturu neexistují nemoci; byly před staletími vymýceny.

V jejich arkturiánském systému neexistují extrémní teploty. Jejich civilizace je tou, která překonala dualitu a žije v jednotě. Profese na Arkturu jsou určovány jedincovou vibrační energií a barvami jeho nebo její aury

Na příklad, ti, kteří mají na starost péči o děti, musejí mít jako převládající barvu aury fialovou, neboť pouze nejmoudřejším duším je dovoleno interagovat s mladými.

To samé platí pro ty, kterým je dovoleno rodit.

Jsou testováni a prověřováni z hlediska svých aurických a vibračních frekvencí, a když jsou vybráni staršími k rození arkturiánského dítěte, procházejí tito lidé úžasným procesem. Vibrace obou zúčastněných fyzických osob jsou zvýšeny do sedmé dimenzionální frekvence pro proces rození, aby se zajistilo přenesení nejvyvinutějších duší. (Frekvence sedmé dimenze jsou na nebe vzestoupení mistři).

Reprodukce je na Arkturu ctí a jednou z nejoceňovanějších profesí. Skutečný reprodukční akt se neprovádí ve fyzickém smyslu, jak to chápeme na Zemi. Na Arkturu se to provádí prostřednictvím určitého spojení mysli, ve které jsou ženské a mužské energie dokonale vyvážené. Prostřednictvím tohoto procesu plození proudí oběma bytostmi nějaký druh elektronového toku, a ten vytvoří další bytost, která je replikou tohoto spojení.

Nová forma života je pak přenesena do speciální místnosti, která vyzařuje správné vibrační energie, dokud není bytost připravena na integraci do rodinné jednotky na Arkturu. Mnoho bytostí z Arkturu je zaseto na dalších planetách, protože to Vysoká rada nařídila jako významný čin.

Na Arkturu není soutěžení.

Jejich vysoce vyvinutá duchovní podstata jim umožňuje vyhnout se stárnutí, protože mají schopnost překračovat čas a prostor. Ukončí svůj život, když vyprší smlouva, kterou uzavřeli na svou existenci. Na Arkturu neexistují nemoci; byly před staletími vymýceny.

Každá myšlenka, slovo, skutek a produkt je posuzován podle jeho schopnosti pozvedávat vibrace blíže k Bohu. Pokud se tak neděje, nemá tuto kvalitu, na Arkturu neexistuje. Frekvenční vibrace určité osoby přímo souvisí s mistrovstvím, jaké vykazuje nad svým tělem, emocemi, myšlenkami, konáním a tvorbou

Arkturiáni perfektně ovládají tyto aspekty sebe sama.

Vyvinuli schopnost překračovat ego, oddělené, nižší, na strachu založené já. Úspěch je posuzován pouze z hlediska míry světelných vibrací. Existují stroje, které neustále kontrolují vibrační frekvence každého jednotlivce, jaké na planetě projevuje. Kdyby nějaký Arkturián obdržel zpětnou vazbu, že neplní své vlastní cíle pro evoluci, pak mu okamžitě starší pošlou učitele, aby mu pomohl.


Arkturiánské vesmírné lodě

Arkturiánské vesmírné lodě jsou nejvyspělejší v celém vesmíru.

Jsou poháněny krystaly, které nepocházejí z jejich oblasti, ale z nějaké planety v Mléčné dráze, která zatím nebyla ještě objevena pozemskými vědci. Tyto krystaly umějí vést světelné energie z velkého centrálního slunce. 

A já mám za to, že jsou to pravé Andarky.

Arkturiáni říkají, že již nepoužívají počítače, protože již dávno přerostli jejich potřebu. Mají jiné systémy, které jsou mnohem dokonalejší. Jedna část lodi je jakousi replikací Arkturu. Má schopnost vzít jakéhokoli člena posádky zpět na Arcturus v jeho éterickém těle. To pomáhá k posílení a omlazení členů posádky, kteří jsou dlouhou dobu mimo svůj domov, protože překračují vesmíry.

Frekvence naší Země je pro Arkturiány drsná, kvůli jejich páté dimenzionální frekvenci a výše.

Arkturiáni nejedí, ale jsou schopni přijímat energii. Arkturiáni spí jen krátkou dobu jednou týdně, ale je to pro ně posvátný čas, aby jejich duše cestovala a spojila se s vyššími sférami vědomí.

V další místnosti ve vesmírné lodi Arkturiánů je kompletní databanka obsahující každý aspekt pozemského života, a života i na jiných planetách. Arkturiáni jsou schopni přijímat informace prostřednictvím svých telepatických schopností a prostřednictvím svého nervového systému. Tento proces je podobný přijímání potravin, ale nastává na energetické úrovni. Jsou schopni vstřebávat informace stokrát rychleji než průměrná lidská bytost na Zemi.

Arkturiánská loď má místnost, která posiluje vibrace všech, kteří vstoupí, takže nebudou zahlceni ani těmi nejsilnějšími vibracemi planety Země. Arkturiáni jsou schopni cestovat časem. Mají také raketoplán, který je globálního tvaru a jenž slouží k aktivaci energetických bodů a mřížek na Zemi, jaké po mnoho století spaly v nečinnosti.

Arkturiáni pracují se Zemí od dob, kdy na Zemi začal první život. Na Zemi mají mnoho základen a také mají tři základny na Měsíci. Mnohé z jejich základen na Zemi jsou uvnitř hor. Arkturiáni se mohou projevit fyzicky, ale také existují v éterickém stavu, takže pro ně fyzická hmota není překážkou.

V jejich kosmické lodi je určitá "vypařovací sekce", kde může jakákoli osoba či věc okamžitě zmizet. Používají ji pouze pro takovou osobu, která zemřela. Úžasnou věcí na tomto stroji je, že cokoli se tam odpaří, mohou kdykoli v budoucnu nechat znovu ztuhnout/zhmotnit jen tím, že přeorganizují lodní záznamy. Čím více jsem se o Arkturu dozvěděl, tím více se mi zdá Star Trek realistickým.

Mnoho duší je přivedeno do arkturiánské kosmické lodi ve stavu snění, kde je na nich pracováno a je jim pomáháno, přičemž Arkturiáni nikdy nenapadají svobodnou volbu člověka, jako to dělají Šediváci.

Arkturiáni jsou zde, aby asistovali lidem při vstupování do čtvrté a páté dimenze reality a při pozvedávání jejich vibračních frekvencí. Platí za strážce a ochránce vyššího vědomí ve vesmíru.

Mají základnu v každé zemi na planetě a ve skutečnosti mají základny po celém vesmíru. Jsou zde, aby vzdělávali lidstvo, ale už si prošli obtížným obdobím během jednání s vládou a armádou, které se primárně zajímají o vojenské technologie a nikoli o duchovní osvícení.

Arkturiáni by mohli pomoci dokonce s ještě větší a otevřenější kapacitou, než jak je tomu nyní, ale lidé, kteří vládnou USA a světu, jsou tak materialisticky a egoisticky orientováni, že pomoci těchto neuvěřitelně vyspělých bytostí vzdorují.

Místo toho*** učinily dohodu s Šediváky, kteří jsou velmi sobeckými bytostmi, zajímajícími se pouze o převzetí světa pro své chamtivé účely.

Text: Clifford Stone, Burlington UFO Center

Prevzate z originalu: https://www.exopolitika.cz/arkturiani-jedna-z-nejvyspelejsich-pozitivnich-civilizaci/4027


Edgar Cayce řekl ve svém učení, že Arcturus je jednou z nevyspělejších civilizací v této galaxii.

Je to civilizace z 5. a vyšší dimenze, která je prototypem budoucnosti Země. Její energie funguje jako emocionální, mentální a duchovní léčitel pro lidstvo. Je to také energetická brána, skrze kterou lidé procházejí během smrti a znovuzrození.

Funguje jako stanice na cestě - pro nefyzické vědomí, aby si zvyklo na fyzično. V knize "Book of Knowledge - The Keys of Enoch" (tj. "Kniha vědění: Henochovy klíče/klíčky") je popisováno, jak fyzická bratrstva používají programovací centrum v tomto vesmíru, aby vládla nad mnoha koly experimentů s "fyzickými" na tomto konci naší galaxie.

Arcturus sám je nejjasnější hvězda v souhvězdí Pastýře, které se nachází přibližně 36 světelných let od Země.Arkturiáni jsou popisováni jako modře zbarvené bytosti s velkýma očima a štíhlými těly. Vzhledem k tomu, že procházejí samostatnou evolucí, nepřipomínají lidi v klasickém slova smyslu. Navíc mají životnost asi 350 až 400 let.

Arkturiáni spolu komunikují prostřednictvím telepatie. Mohou také přenášet informace prostřednictvím frekvencí barev a zvuku.

Souhvězdí Boötes je domovem Arkturiánů. Žijí na modré planetě, která obíhá kolem velké hvězdy jménem Arcturus. Pro tyto pokročilé bytosti je Arcturus "hvězdou, která dává světlo". Je to jedna z nejjasnějších hvězd na obloze. Psychik Edgar Cayce označil Arkturiány za "nejpokročilejší mimozemskou civilizaci v galaxii". Jejich hvězdné lodě jsou navíc ve vesmíru nejpřednější. Hlavní hvězdnou lodí je Athena a brání Zemi před agendou Reptilian a Grey Alien.

Léčení je specialitou Arkturiánů. Přejí si nám tedy pomoci léčit sebe a naši planetu nejvyšším duchovním světlem.

Jako duchovní strážci vyššího vědomí ve Vesmíru učí, že láska je nezbytnou součástí života v páté dimenzi.


Jak vám mohou pomoci?

V současné době Země prochází energetickým posunem. Naše planeta je nasycena vysokou úrovní světla. 

Výstup ze třetí dimenze je nyní snazší než dříve.

Cílem Arkturiánů je pomoci lidem přesunout se do říše páté dimenze. Fungují v roli učitelů nebo dozorců. Jejich posláním je především řídit vývoj našeho druhu.

Mohou nám pomoci urychlit naše mentální, emocionální a fyzické systémy prostřednictvím procesu energetické infuze. Prostřednictvím jejich frekvencí můžete zažít expanzi vašich buněk a světelných těl.

Arkturiáni vám také mohou pomoci s očistou. Pomáhají vyčistit myšlenkové vzorce, abyste mohli pozvednout sebe a naši planetu na vyšší úroveň. Nepochybně jsou zde na poslání lásky, duchovního rozvoje a učení.Arkturiáni jsou také duchovní rasou, která žije ve vesmíru v realitě čisté lásky. Zdá se, že jsou jakýmsi portálem, přes který procházejí "vysoké" energie našeho vesmíru. Jsou členy Konfederace humanoidů. Existuje také jiná rasa humanoidních mimozemšťanů, s vysoce rozvinutou duchovní podstatou, která, jak se zdá, si je vědoma situace na Zemi a činí proto několik možných opatření. Pochází od hvězd Arcturus a Vega. 

Ja jsem Arcturian ANdaRa, v misi pro pomoc lidstvu.

AMEN  


Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu. Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, "jak stojí a leží", tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. Autor rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální. , NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE AUTOR BYL NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, VĚDĚL O NICH NEBO O NICH MĚL VĚDĚT.

Viz sekce : PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI