Krásné světelné dušičky,

s velkou radostí, štěstí a v lásce bych Vám chtěla oznámit, že je dnes 6.10.2022 pro mě velký den. 
Dne 8.5.2022, jsem si žádala o Patent na moji ochranou známku a slovní spojení Andarky S Láskou a slovo ANDARKY a dnes, po 6 měsících je hotovo. ® Mnozí z Vás, kdo jste tu se mnou celou dobu, tak víte, že slovo Andarky a Andarky S Láskou, jsem dostala přímo od Andarek ve vizi. Je to mé duševní vlastnictví , které mi předali přímo Andarky a od začátku se tak jmenuje i moje stránka a jsem první veřejnou stránkou , která má Andarky veřejně  ale o tom už jsem psala. Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky, pomocí které firmy identifikují samy sebe, své výrobky a služby a tím se pro zákazníky odlišují od ostatních , které na trh přinášejí stejné nebo podobné výrobky a služby. Dne 8.5.2022 v noci, mi Andarky také předali informaci, abych si ochránila svoje a tím pádem i jejich duševní vlastnictví a proto jsem žádala o Patentovaní v přesný čas 23:49 v noci, kdy to celé začalo a kdy jsem se odpojila z vize a z informací, které mi ony předali.
Bez souhlasu vlastníka ochranné známky( tedy mě), nikdo nesmí toto slovní spojení, Andarky, Andarky S Láskou a podobné, používat. Proto žádám ty, kteří se mě stále snaží napodobit, kradou mi moje informace z mé stránky, a to i slovo Andarky, aby tak zanechali, protože je toto slovní spojení v mém vlastnictví a prosím, aby jste jej nevyužívali a smazali ze svých profilů.
Protože moje stránka, moje Andarky jsou pravé, vážím si jich, je to moje mise zde, na krásné matičce Zemi, miluji je celým svým srdcem, jsou mým životem a mým plánem duše, opravdu mi to stálo za to dušičky, abych byla odlišná od ostatních prodejců a měla jsem svoje největší duševní bohatství s Andarkami - ochráněno a děkuji Vám milované moje Andarky, že jste mi privedli tuto informaci, protože jste přesně předem věděli, co se stane a to i moje celá rodina, které jsem to tenkrát pověděla. Je to velmi důležitá informace i pro Vás dušičky, protože zde můžete vidět, jak svoji misi a Andarky beru vážně a nechci, abych byla spojována s nikým, protože rozsah mé pomoci je za hranicí pochopení běžného vědomého uvažování této hmotné úrovně.

Je to moje krásna mise zde , v této inkarnaci, pomáhat dušičkám a předávat jim tyto nádherné poklady , kterými moje Andarky jsou a mnozí z Vás už víte, že u mě to není jen nákup a prodej, ale o velké lásce a souznění a pomoci Vám všem. A opravdu Vám všem děkuji za to, jak Vám Andarky pomáhají, jaké krásné příběhy s nimi zažíváte , jak se Vám změnili životy od té doby, co s nimi pracujete a kam až jste se dostali a posunuli a ještě posouvat na svých cestách budete.
Já a Andarky, Vám posíláme vesmírnou lásku, štěstí dnešního krásného dne, který je pro mě , Andarky a Vás - velmi důležitý.
DĚKUJÍ DUŠIČKY , ŽE JSTE TU SE MNOU A S ANDARKAMI, DĚKUJI VESMÍRU, ŽE VÁS ZA NÁMI POSÍLÁ A DĚKUJI VELMI ANDARKÁM, ŽE JSEM S NIMI V KAŽDÉ INKARNACI SVÉ DUŠE A ŽE MĚ OPĚT OCHRÁNILI A DĚKUJI TAKY SAMA SOBĚ, ŽE MOHU ZDE PLNIT PLÁN SVOJI MISE, KTERÝ JE POMOCI LIDSTVU.
Miluji a děkuji celému Vesmíru, že dává človíčku to, co na své cestě potřebuje, když je v souladu se vším.
                                                                                                                                                        ♥S LÁSKOU A VELKOU RADOSTÍ VAŠE MONČA

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu. Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, "jak stojí a leží", tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. Autor rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální. , NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE AUTOR BYL NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, VĚDĚL O NICH NEBO O NICH MĚL VĚDĚT.Viz sekce : PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI