ZDE ODKAZ NA VIDEO NÁVOD, KDE NA MÉM FACEBOOKU NAJDETE VOLNÉ ANDARKY K PRODEJI.Je pro mě nesmírně důležité vědět, kdo si Andarku bere do opatrovnictví. Každou jednu Andarku miluji a předám je opravdu jen dušičkám, které jsou na ně připraveny. A taky jsem do budoucna s každým z Vás v kontaktu. U mě máte 100% péči, není to jen o prodeji Andarek. I když mi vše bere 99% mého času, je to moje mise zde , na této krásné Zemi a jsem vděčná, že můj čas, můj úkol, moji energii mohu předávat Vám všem. Proto jsem tady, v této inkarnaci.
🙏🏻

             💜BUDU SE NA VÁS MOC TĚŠIT💜 
VOLNÉ ANDARKY JSOU PŘIDÁVANY VŽDY JAKO NOVÝ PŘÍSPĚVEK NA MOJÍ FB STRÁNCE A TAKY JE NAJDETE V ALBU: 

💜VOLNÉ ANDARKY K OPATROVNICTVÍ/ PRODEJI 


Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu. Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, "jak stojí a leží", tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. Autor rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální. , NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE AUTOR BYL NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, VĚDĚL O NICH NEBO O NICH MĚL VĚDĚT. Viz sekce : PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI