VÝKLADY KARET

Zde budu dušičky dělat výklady karet zdarma na YouTube a kdo bude mít zájem o vlastní výklad karet, informace jsou zde ve videu a níže ve psané formě.


Výklad karet - poselství pro rok 2023 - pro všechna znamení zvěrokruhu-Andarky S Láskou®


Výklad karet - láska pro rok 2023 - pro všechna znamení zvěrokruhu-Andarky S Láskou®+novoroční přání


Výklad karet - leden 2023 - pro všechna znamení zvěrokruhu - Andarky S Láskou®


VÝKLAD KARET

Cena je 444kč/20e 

Zlatíčka, vracím se opět k výkladu karet. Mnozí z Vás ode mě výklady karet máte už několikrát za sebou a nejen vy, ale mnozí lidé, kteří zde na moji stránce ani nejsou. Taky staré recenze na moje výklady najdete na mojí stránce. Teď jsem tedy nové recenze už půl roku nepřidávala, protože jsem toho měla opravdu hodně, ale všichni jste byli maximálně spokojeni. Výklady karet vždy dělám s Andarkami, které si vyžádají být u Vašeho výkladu a většinou pracuji s Andělskými kartami, pokud je ale potřeba, dokládám výklad z více balíčku karet. Je to další moje duchovní práce, kterou se zabývám již velmi dlouhou dobu a moc mě baví. 

Měla jsem STOP STAV, protože toho bylo velmi mnoho a věnovala jsem se letos mé knize Andarky S Láskou- Cesta za osvícením tvé duše a navýšení tvého vědomí, Andarkám a taky mojí online Andara Akademii a mé rodině.Můj výklad karet je všeobecný výklad karet, spíše duchovní a nikdy kartám neurčuji žádnou otázku a nechám na kartách, aby ukázali, co vše máte vědět.Takže kdo bude mít zájem o všeobecný výklad karet, máte možnost se vždy objednat u mě zde ve zprávě v messengeru.Výklad karet vždy nahrávám do hlasových zpráv na messengeru. A od připsání platby zašlu nahraný výklad karet do 7 dnů ve hlasových zprávách. Zpravidla je to dříve, ale jak víme, nikdy nevíme, co nám Vesmír přinese do cesty a proto si raději nechávám odstup od připsání platby do 7.dnů, ale snažím se je dělat vždy co nejdříve, aby jste na něj nemuseli čekat. Fakturku vždy zasílám na Váš email po připsání platby.Na každého jednoho z Vás se budu moc těšit a teď už je to pouze na Vás.A kdo bude chtít sdílet, tak moc děkuji za sdílení. 

 S Láskou Vaše Monča a Andarky.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu. Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, "jak stojí a leží", tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. Autor rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální. , NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE AUTOR BYL NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚN, VĚDĚL O NICH NEBO O NICH MĚL VĚDĚT.Viz sekce : PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI